عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


نشستن در مسجد

* بسم الله الرحمن الرحیم *
رسول خدا صلی الله علیه و آله :
نشستن در مسجد به انتظار نماز ، عبادت است.

*   *