عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


دوست داشتن مستضعفان

بسم الله الرحمن الرحیم
 
پیامبر مکرم صلی الله علیه و آله :
خدايم مرا به دوست داشتن مسلمانان مستمند فرمان داده است.