عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


برترین عقل

بسم الله الرحمن الرحیم
امام رضا علیه السلام :
برترين خرد، خود شناسى انسان است.