عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


خوشرفتاری با همسایه

بسم الله الرحمن الرحیم
امام صادق علیه السلام :
با همسايه‌ات خوشرفتارى كن تا مسلمان راستين باشى.