عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


مذمت خودبینی

بسم الله الرحمن الرحیم
امام صادق علیه السلام :
كسى كه براى ديگران ارزشى قائل نباشد، خودبين و خود رأى است.