کتابخانه احادیث شیعه

سینای نیاز؛ شرح دعاهاى روزانه ماه رمضان

عنوان بازدید
مقدمه 3430
شرح دعاي روز اول ماه رمضان 8350
شرح دعاي روز دوم ماه رمضان 10533
شرح دعاي روز سوم ماه رمضان 6004
شرح دعاي روز چهارم ماه رمضان 3967
شرح دعاي روز پنجم ماه رمضان 4053
شرح دعاي روز ششم ماه رمضان 5105
شرح دعاي روز هفتم ماه رمضان 3452
شرح دعاي روز هشتم ماه رمضان 5860
شرح دعاي روز نهم ماه رمضان 5269
شرح دعاي روز دهم ماه رمضان 6884
شرح دعاي روز يازدهم ماه رمضان 4400
شرح دعاي روز دوازدهم ماه رمضان 5359
شرح دعاي روز سيزدهم ماه رمضان 4001
شرح دعاي روز چهاردهم ماه رمضان 4730
شرح دعاي روز پانزدهم ماه رمضان 8404
شرح دعاي روز شانزدهم ماه رمضان 3998
شرح دعاي روز هفدهم ماه رمضان 8279
شرح دعاي روز هجدهم ماه رمضان 6465
شرح دعاي روز نوزدهم ماه رمضان 5019
شرح دعاي روز بيستم ماه رمضان 4761
شرح دعاي روز بيست و يکم ماه رمضان 4686
شرح دعاي روز بيست و دوم ماه رمضان 11191
شرح دعاي روز بيست و سوم ماه رمضان 5850
شرح دعاي روز بيست و چهارم ماه رمضان 8784
شرح دعاي روز بيست و پنجم ماه رمضان 7474
شرح دعاي روز بيست و ششم ماه رمضان 4113
شرح دعاي روز بيست و هفتم ماه رمضان 9680
شرح دعاي روز بيست و هشتم ماه رمضان 10344
شرح دعاي روز بيست و نهم ماه رمضان 6487
شرح دعاي روز سي ام ماه رمضان 8018
حدیث روز 

امام هادی علیه السلام : :

مَنْ اَطاعَ الخالِقَ لَمْ يُبالِ سَخَطَ المَخْلُوقينَ وَ مَنْ اَسْخَطَ الخالِقَ فَلْيَيْقَنْ‏ اَنْ يَحِّلَ بِهِ سَخَطُ المَخْلُوقينَ؛

كسى كه از آفريدگار پيروى كند از خشم آفريـده ‏ها بـاكى نـدارد. و كسى كه خــدا را به خشـم آورد، بايد باور كند كه مردم بر او خشم خواهند آورد.

تحف العقول، ص 482

چهل حدیث « گهرهای نقوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461