عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

چهل حدیث « نخستین‏ها »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0

قال الحكيم فى كتابه الكريم:
«هُوَ الاَْوَّلُ وَالاْخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْباطِنُ
وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَلِيمٌ»
حديث
پروردگار متعال مى فرمايد:
اوّل و آخر هستى و پيدا و پنهان وجود اوست
و او بـه هـمه چـيز جهـان داناست.


بشر خواستار ترقى و تكامل است، خداوند متعال نيز استعداد پيشرفت و حركت به سوى كمال را در نهاد او قرار داده است. فرهنگ غنى اسلام نيز به اين امر اهميت زيادى داده و انسان را براى رسيدن به قلّه ترقّى و تكامل تشويق و ترغيب كرده است، امام صادق عليه السلام فرمود «مَنِ اعْتَدلَ يَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ...» كسى كه دو روزش با هم مساوى باشد باخته است.
انسان هر لحظه بايد در حال ترقى و تكامل باشد، اگر چنين نبود و روز بعد او با روز قبلش يكسان بود زيان كرده است.
فرهنگ انسان ساز اسلام با اين بيان، به انسان مى آموزد كه انسان در ابعاد مختلف بايد روز بروز فعالتر شده و استعدادهاى درونى خويش را شكوفا نموده، به فعليّت برساند.
و از آنجا كه تشويق و ترغيب در زندگى انسان نقش سازنده و اساسى دارد، مقايسه اعمال و اشخاص در گفتار پيشوايان مكرّر به چشم مى خورد.
در رواياتى كه از معصومين: رسيده به بهترين ها، برترين ها، كامل ترين ها، زيباترين ها و نخستين ها و... برمى خوريم در قرآن نيز بدين نكته ها اشاره شده است. در اين دفتر برآنيم كه جهت بهره گيرى بيشتر از فرهنگ جاودانه عترت عليه السلام، احاديثى را ـ در ادامه سرى چهل حديثها ـ در اين زمينه به خواهران و برادران بويژه جوانان و نوجوانان عزيز تقديم داريم. چهل حديث نخستين ها با اين انديشه و آرزو تهيه و تنظيم گرديده كه ملت ما بخصوص جوانان عزيز، پيشاهنگان پاسدارى از ارزشها را بشناسند و در پيمودن راه تكامل و ترقّى پيشقدم شوند و مدال قهرمانى را در صحنه انسان بودن و انسان زيستن به خود اختصاص داده، مايه افتخار كشور و ملت بزرگ اسلامى گردند.

محمود شريفى
بيست و دوّم ارديبهشت ماه 1385

پرینت احادیث

نخستين پايه دين

على عليه السلام فرمود: نخستين گام ديندارى، شناخت خداست.

پرینت احادیث

اوّلين نشانه خردمندى

على عليه السلام فرمود: اوّلـين نشـانه عـقـل اظهار مودّت و دوستى با مردم است.

پرینت احادیث

نخستين مرحله حـكمـت

على عليه السلام فرمود: نخستين مرحله حكمت و دانايى ترك لذتها و سرانجام آن دشمن داشتن امور ناپايدار است.

پرینت احادیث

نخستين نشانه جوانمردى

على عليه السلام فرمود: نخستين قدم و نشانه جوانمردى (در اجتماع) گشاده رويى و پايان آن اظهار دوستى نسبت به مردم است.

پرینت احادیث

نخستين گام جوانمردى

على عليه السلام فرمود: نخستين گام در جوانمردى فرمانبردارى از خدا و پايان آن دورى جستن از پستيهاست.

پرینت احادیث

اوّلين وظيفه

على عليه السلام فرمود: اوّلين وظيفه واجب بر شما در مقابل خداوند سپاسگزارى از نعمتهاى او و جستجوى خشنودى اوست.

پرینت احادیث

نخستين نعمت

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: كسّى كه خاندان ما را دوست دارد، بايد خدا را بخاطر نخستين نعمتهايش سپاس گويد، گفته شد: نخستين نعمتها كدام است؟ فرمود: پاكزاد بودن، ]چون] دوست نمى دارد ما را مگر كسى كه پاكزاد باشد و دشمن نمى دارد ما را جز كسى كه پاكزاد نباشد.

پرینت احادیث

نخستين واجب

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين چيزى كه خداوند بر امّت من واجب كرد نمازهاى پنجگانه است، و اوّلين عملى كه بالا برده مى شود (و قبول مى گردد) و نخستين چيزى كه از آن باز پرسى مى شود نمازهاى پنجگانه است.

پرینت احادیث

نخستين آيه

امام صادق عليه السلام فرمود: نخستين سوره اى كه بر پيامبر نازل شد: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، اِقْرَأ باسْمِ رَبِّكَ» و آخرين سوره اى كه بر او نازل گرديد: «اِذا جاءَ نَصْرُ اللّه ِ» بود.

پرینت احادیث

نخستين حرام

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: پس از بت پرستى، نخستين چيزى كه پروردگارم مرا از آن نهى كرد، شرابخوارى و بـدگويى و ستيزه با مـردم بود.

پرینت احادیث

نخستين ريشه گناه

امام سجاد عليه السلام فرمود: گناهان را بخشهايى است، نخستين چيزى كه به سبب آن، نافرمانى خدا شد، تكبّر بود كه شيطان مرتكب شد چرا كه كبر ورزيد و جزو كافران گرديد.

پرینت احادیث

نخستين بشارت

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين بشارتى كه به مؤمن داده مى شود اين است كه به او گفته شود: مقدمت گرامى باد، خداوند تشييع كنندگان تو را بخشود، و دعاى كسانى را كه براى تو طلب مغفرت كردند و شهادت كسانى را كه به نفع تو گواهى دادند پذيرفت.

پرینت احادیث

نخستين پرسش

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين سئوال (عقيدتى) كه از بندگان سئوال مى شود دوستى ما خاندان است.

پرینت احادیث

نخستين قدم اخـلاص

على عليه السلام فرمود: سرآغاز اخلاص، نااميدى از چيزى است كه در دست مردم است.

پرینت احادیث

نخستين مرحله پرسـتش

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين مرحله عبادت سكوت است.

پرینت احادیث

نخستين اسباب گنـاه

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين اسباب نافرمانى خداوند بزرگ شش چيز است:
1 ـ دنيا دوستى
2 ـ رياست طلبى
3 ـ شكمبارگى
4 ـ پرخوابى
5 ـ راحت طلبى
6 ـ زن بارگى.

پرینت احادیث

نخستين سخنگو در قيـامت

امام صادق عليه السلام فرمود: نخستين عضو سخنگوى بدن در روز قيامت، رَحِم است كه مى گويد: پروردگارا! هر كه در دنيا صله رحم كرد تو امروز بين خودت و او پيوند ده، و هر كه در دنيا قطع رحم كرد، امروز [رحمت] خود را از او ببر.

پرینت احادیث

نخستين خسارت

پيامبر گرامى صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين ارزشى كه از ميان اين امّت برداشته مى شود شـرم و امـانتدارى است.

پرینت احادیث

نخستين گام بيـهودگى

على عليه السلام فرمود: سرآغاز بيهودگى، بازى است و آخـرش درگـيرى.

پرینت احادیث

نخستين كالاى قيـامت

پيامبر گرامى اسلام صلي الله عليه و آلهفرمود: نخستين چيزى كه در ترازوى سنجش نهاده مى شود، اخلاق نيكوست.

پرینت احادیث

نخستين حكم عادلانه مهدى عليه‏السلام

امام صادق عليه السلام فرمود: اوّلين حركت عدالت خواهانه كه حضرت مهدى عليه السلامانجام مى دهد اين است كه سخنگويش اعلام مى كند: حاجيانى كه طواف مستحب مى كنند و بر حجرالاسود گرد آمده اند جاى خود را به افرادى كه طواف واجب دارند، واگذار كنند.

پرینت احادیث

نخستين قطره خـون شهيد

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: اوّلين قطره اى كه از خون شهيد مى ريزد، تمام گناهانش آمرزيده مى شود جز قرض (كه بايد وارثانش بپردازند).

پرینت احادیث

نخستين عامل بـدبختـى

پيامبر گرامى صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين عامل دوزخى شدن امّت من دوچيزميان تهى است. گفتند: آن دو كدام است؟ فرمود: شهوت و دهان، و بيشترين عامل ورود به بهشت پرهيزگارى و خوش خُلقى است.

پرینت احادیث

نخستين دادرس قيـامت

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: اوّلين چيزى كه خداوند روز قيامت درباره آن قضاوت مى كند خونبهاست. پس دو فرزند آدم را نگه مى دارد و ميان آنها قضاوت مى كند، سپس به نوبت كسانى كه پس از آنان آمده و مسائل آدم كشى داشته اند.

پرینت احادیث

نخستين پيامبر

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين پيامبر حضرت آدم و آخرين آنان حضرت محمد صلي الله عليه و آله است و نخستين پيامبر بنى اسرائيل موسى و آخرين آنها عيسى، و نخستين كسى كه با قلم نوشت ادريس پيامبر بود.

پرینت احادیث

نخستين احياگر دين

رسول گرامى اسلام صلي الله عليه و آلهفرمود: خداوندا من اوّلين احياگر دين تو هستم بعد از اينكه آنرا از بين برده بودند.

پرینت احادیث

نخستين فدايى خدا

امام سجاد عليه السلام فرمود: نخستين كسى كه جان خود را در راه خدا فدا كرد، على بن ابى طالب عليه السلام بود.

پرینت احادیث

نخستين جانشين پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: به من وحى شده است كه على عليه السلام سرورمؤمنان و پيشواى پارسايان و رهبر سپيد چهرگان و نخستين جانشينى است كه خاتم پيامبران او را به جاى خود نشانده است.

پرینت احادیث

اوّلين فخرفروش

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: كسى كه لباس بپوشد و با آن فخرفروشى كند، خداوند او را به پرتگاه جهنم مى افكند و او همنشين قارون خواهد بود، چون قارون اوّلين كسى بود كه فخرفروشى و مباهات كرد و خدا او و خانه اش را در دل زمين فرو برد و كسى كه فخرفروشى كند در مقام جبروت با خدا رو در رو شده است.

پرینت احادیث

نخستين شهيد

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين شهيد در اسلام سميّه مادر عمّار ياسر است كه ابوجهل او را با ضربه اى به شهادت رساند.

پرینت احادیث

نخستين كوبنده درِ بهـشت

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: من در ميان پيامبران بيشترين پيروان را دارم، و اوّلين كسى هستم كه درب بهشت را مى كوبم.

پرینت احادیث

نخستين شفيع

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: من پيشواى فرستادگان الهى هستم و جاى فخرفروشى نيست و خاتم پيامبرانم و افتخارى نيست و نخستين شفاعت كننده و اوّلين شفيع هستم كه شفاعتم پذيرفته مى شود و فخرفروشى ندارم.

پرینت احادیث

نخسـتين شفاعت كنندگان

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين كسانى كه روز قيامت شفاعت مى كنند پيامبران سپس علماء و بعد شهيدانند.

پرینت احادیث

اوّلين مهمان بهشت

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين كسانى كه به بهشت دعوت مى شوند ستايشگرانى اند كه خدا را (زياد) ستايش مى كنند.

پرینت احادیث

نخستين بهشتيان و دوزخيان

پرینت احادیث

نخستين جهنّميان

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: نخستين كسى كه به جهنم وارد مى شود پادشاه سلطه جويى است كه در حكومتش به عدالت رفتار نمى كند، تكبر او، او را به طغيان وا مى دارد و قدرتش او را سرمست مى كند.

پرینت احادیث

نخستين بهشتيان

رسول گرامى اسلام صلي الله عليه و آلهفرمود: نخستين كسانى كه به بهشت وارد مى شوند پيـامبران، سپس شـهيدانند.

پرینت احادیث

اوّلين مؤذّن

مردى از اهل شام حديث بر امام صادق عليه السلام وارد شد امام به او فرمود: اوّلين كسى كه به بهشت مى رود بلال است. آن مرد گفت: چرا؟ فرمود: چون او اوّلين كسى است كه اذان گفت.

پرینت احادیث

اوّلين گواه راستـگو

امام صادق عليه السلام فرمود: اى فضيل: نخستين كسى كه راستگو را تصديق مى كند خداى عز و جل است كه مى داند او راستگو است و خودش هم خود را تصديق مى كند و مى داند راستگو است.

پرینت احادیث

اوّلين گواه دروغـگو

امام باقر عليه السلام فرمود: نخستين كسى كه دروغگو را تكذيب كند خداوند بزرگ است، سپس دو فرشته كه همراه اويند، سپس خود او هم مى داند كه دروغگوست.

پرینت احادیث
 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛
گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.

جامع الاحادیث ، ص64

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450