عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پوسترهای حدیثی (15)

• توجه • ♦ این تصاویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.

تعداد تصاویر : ( 24 )


دروغ بدتر از شراب
دروغ بدتر از شراب
کور خود، بینای مردم
کور خود، بینای مردم
شنیده ها، دروغ یا راست ؟!
شنیده ها، دروغ یا راست ؟!
پاک کننده گناهان
پاک کننده گناهان
عبادت به جز خدمت خلق نیست
عبادت به جز خدمت خلق نیست
مذمت قطع کردن حرف دیگران
مذمت قطع کردن حرف دیگران