حمایت از کتابخانه احادیث شیعه

از آنجا که این پایگاه به صورت شخصی اداره می شود و نیز ادامه و ارتقای پایگاه، نیاز به صرف هزینه و زمان است لذا دوستانی که تمایل دارند از پایگاه حمایت کرده و در امور پایگاه مشارکت نمایند می توانند از فرم زیر اقدام بفرمایند.

وجوهات دریافتی، جهت هزینه‌های جاری و ارتقای پایگاه استفاده می‌شود.

سپاسگزارم