احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : كَفى بِالشَّيبِ نَذيِرا ؛ 7019

موى سپيد براى هشدار دادن ، بس است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : كَفى بِالمَرءِ فَضيلَةً أن يُنَقِّصَ نَفسَهُ؛ 7039

همين فضيلتْ آدمى را بس كه خود را ناقص شمارد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : كَفى بِالمرءِ كَيِّسا أن يَعرِفَ مَعايِبَهُ ؛ 7040

اين زيركى براى آدمى بس كه كاستى هاى خود را بشناسد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : كَفى بِالمَرءِ جَهلاً أن يَضحَكَ مِن غَيرِ عَجَبٍ ؛ 7051

نادانى آدمى را همين بس كه بى مورد بخندد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : كَفى مُخبِرا عَمّا بَقِىَ مِنَ الدُّنيا ما مَضى مِنها ؛ 7057

براى آگاهى از آنچه از دنيا مانده ، آنچه از دنيا گذشته ، بسنده است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : كَفى بِالمَرءِ غَفلَةً أن يَصرِفَ هِمَّتَهُ فيما لا يَعنيهِ ؛ 7074

غفلت آدمى را همين بس كه همّتش را در آنچه به كارش نمى آيد ، صرف كند .

امير المؤمنين علي عليه السلام : كَفاكَ مُؤَدِّبا لِنَفسِكَ تَجَنُّبُ ما كَرِهتَهُ مِن غَيرِكَ ؛ 7077

براى ادب كردن خود ، همين بس كه دورى كنى از آنچه آن را از ديگران خوش نمى دارى .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 148 از 2490