احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أظهَرَ عَزمَهُ بَطَلَ حَزمُهُ ؛ 7980

هر كس تصميم خود را آشكار كند ، دورانديشى اش باطل شود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن غَشَّ نَفسَهُ لَم يَنصَح غَيرَهُ ؛ 8008

آن كه با خود يك رنگ نباشد ، با ديگران نيز يك رنگ نيست .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن عُرِفَ بِالكِذبِ لَم يُقبَل صِدقُهُ ؛ 8010

كسى كه به دروغگويى شناخته شود ، سخن راستش نيز پذيرفته نمى شود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أعمَلَ اجتِهادَهُ بَلَغَ مُرادَهُ ؛ 8058

هر كس تلاشش را به كار گيرد ، به خواسته اش مى رسد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن ظَنَّ بِكَ خَيرا فَصَدِّق ظَنَّهُ ؛ 8066

هر كس به تو گمان نيكو بُرد ، [با رفتار خود] گمانش را راست گردان .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن رَجاكَ فَلا تُخَيِّب أمَلَهُ ؛ 8067

اميد آن كس را كه به تو اميد بست ، نااميد مكن .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن عَلِمَ أنَّهُ مُؤاخَذٌ بِقَولِهِ فَليُقَصِّر فِى المَقالِ ؛ 8124

آن كه مى داند براى سخن گفتن خود بازخواست مى شود ، بايد سخن كوتاه كند .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 156 از 2490