احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن قَرَعَ بابَ اللّه ِ فُتِحَ لَهُ ؛ 8292

هر كس درِ خانه خدا را بكوبد ، به رويش گشوده مى شود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن شَرُفَت هِمَّتُهُ عَظُمَت قِيمَتُهُ ؛ 8320

آن كه همّتش والاست ، ارزشش بيش باشد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أطاعَ هَواهُ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنياهُ ؛ 8354

هر كه از هوس خود پيروى كند ، آخرتش را به دنيايش فروخته است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن حَسُنَت عِشرَتُهُ كَثُرَ إخوانُهُ ؛ 8392

هر كس معاشرتش نيكو باشد ، برادرانش بسيار شوند .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَنِ اتَّجَرَ بِغَيرِ عِلمٍ فَقَدِ ارتَطَمَ فِى الرِّبا ؛ 8401

هر كس بدون آگاهى از دانش [فقه] به تجارت بپردازد ، در ربا فرو مى رود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن قالَ مالا يَنبَغي سَمِعَ مالا يَشتَهي ؛ 8417

هر كس آنچه را كه شايسته نيست بگويد ، آنچه را دوست ندارد مى شنود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن كَظَّتهُ البِطنَةُ حَجَبَتهُ عَنِ الفِطنَةِ ؛ 8459

هر كه در رنج و زحمتِ پُرخورى افتد ، از دانايى و هوشيارى باز مى ماند .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 158 از 2490