احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أظهَرَ فَقرَهُ أذَلَّ قَدرَهُ ؛ 8555

هر كس نادارى اش را آشكار كند ، ارزش خود را فرو كاسته است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن كَثُرَ فِكرُهُ فِى المَعاصي دَعَتهُ إلَيها ؛ 8561

هر كس بسيار به گناهان بينديشد ، گناهان او را به سوى خود مى كشانند .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَنِ استَنكَفَ مِن أبَوَيهِ فَقَد خالَفَ الرُّشدَ ؛ 8623

هر كه [از سَرِ خود بزرگ بينى] از پدر و مادرش روى گردانَد ، با رشد و كمال خويش مخالفت كرده است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن بَخِلَ عَلى نَفسِهِ كانَ عَلى غَيرِهِ أبخَلَ ؛ 8625

هر كس بر خود بخيل باشد ، بر ديگران بخيل تر است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن ظَلَمَ العِبادَ كانَ اللّه ُ خَصمَهُ ؛ 8637

هر كس به بندگان [خدا] ستم كند ، خداوند دشمن اوست .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أسرَعَ فِى الجَوابِ لَم يُدرِكِ الصَّوابَ ؛ 8640

هر كس در پاسخ دادن شتاب كند ، پاسخ درست را در نمى يابد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن عَمِلَ بِالحَقِّ مالَ إلَيهِ الخَلقُ ؛ 8646

هر كه به حق عمل كند ، مردم به او روى مى آورند .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 160 از 2490