احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن مَدَحَكَ بِمالَيسَ فيكَ فَهُوَ خَليقٌ أن يَذُمَّكَ بِما لَيسَ فِيكَ ؛ 8658

هر كس تو را به چيزى كه در تو نيست ، بستايد ، سزاوار است كه تو را به آنچه در تو نيست ، سرزنش كند .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن كافَأَ الإحسانَ بِالإساءَةِ فَقَد بَرِى ءَ مِنَ المُرُوَّةِ ؛ 8674

از مردانگى به دور است آن كه نيكى را با بدى جزا مى دهد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن كَرُمَت عَلَيهِ نَفسُهُ لَم يُهِنها بِالمَعصِيَةِ ؛ 8730

هر كه داراى كرامتِ نفس است ، خود را با گناه خوار نمى كند .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن ضَعُفَ عَن سِرِّهِ فَهُوَ عَن سِرِّ غَيرِهِ أضعَفُ ؛ 8757

هر كه از حفظ راز خود ناتوان باشد ، از حفظ راز ديگرى ناتوان تر است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن أسهَرَ عَينَ فِكرَتِهِ بَلَغَ كُنهَ هِمَّتِهِ ؛ 8784

هر كس چشم انديشه اش را بيدار بدارد ، به اوج خواسته اش مى رسد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن تَطَلَّعَ عَلى أسرارِ جارِهِ انهَتَكَت أستارُهُ ؛ 8798

هر كه در پى آگاهى از اسرار همسايه اش باشد ، پرده اش دريده مى شود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن كَثُرَ في لَيلِهِ نَومُهُ فاتَهُ مِنَ العَمَلِ مالا يَستَدرِكُهُ في يَومِهِ ؛ 8827

هر كه در شب بسيار بخوابد ، كارهايى از او فوت مى شود كه در روز جبرانشان نمى كند .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 161 از 2490