احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَنِ اقتَصَدَ فِى الغِنى وَ الفَقرِ فَقَدِ استَعَدَّ لِنَوائِبِ الدَّهرِ ؛ 9048

هر كه در حال دارايى و نادارى ميانه روى كند ، با ناگوارى هاى روزگار آماده [ى روبه رو شدن] است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَنِ افتَخَرَ بِالتَّبذيرِ احتُقِرَ بِالإ فلاسِ ؛ 9057

آن كه به اسراف مى بالد ، با تهى دستى خُرد و خوار مى شود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن دَنَت هِمَّتُهُ فَلا تَصحَبهُ ؛ 9086

دونْ همّت را همدم مباش .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن هانَت عَلَيهِ نَفسُهُ فَلا تَرجُ خَيرَهُ ؛ 9087

هر كه خود را خوار شمارد ، به خيرش اميد مدار .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن نَقَلَ إلَيكَ نَقَلَ عَنكَ ؛ 9133

كسى كه [از ديگران] براى تو خبر مى آورد ، از تو [براى ديگران ]خبر مى برد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن بَرَّ والِدَيهِ بَرَّهُ وَلَدُهُ ؛ 9145

هر كه به پدر و مادرش نيكى كند ، فرزندش به او نيكى مى كند .

امير المؤمنين علي عليه السلام : مَن لَم يَتَغافَل وَ لا يَغُضَّ عَن كَثيرٍ مِنَ الأُمُورِ تَنَغَّصَت عِيشَتُهُ ؛ 9149

هر كس در بسيارى از امور خود را به غفلت نزند و از آنها چشمپوشى نكند ، زندگى اش تيره مى شود .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 163 از 2490