احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

امير المؤمنين علي عليه السلام : نَفَسُ المَرءِ خُطاهُ إلى أجَلِهِ ؛ 9955

نَفَس هاى آدمى ، قدم هاى اوست به سوى مرگ .

امير المؤمنين علي عليه السلام : نِعمَةٌ لا تُشكَرُ كَسَيِّئَةٍ لا تُغفَرُ ؛ 9959

نعمتى كه سپاس گفته نشود ، مانند گناهى است كه بخشوده نشود .

امير المؤمنين علي عليه السلام : نُصحُكَ بَينَ المَلإَِ تَقريعٌ ؛ 9966

پند دادن ميان جمع ، سركوفت است .

امير المؤمنين علي عليه السلام : نِظامُ الدِّينِ خَصلَتانِ : إنصافُكَ مِن نَفسِكَ ، وَ مُواساةُ إخوانِكَ ؛ 9983

رشته پيوند دين دو ويژگى است : انصاف داشتن با خود ، و با جان و مال به يارى برادران شتافتن .

امير المؤمنين علي عليه السلام : نَزِّل نَفسَكَ دُونَ مَنزِلَتِها تُنَزِّلكَ النّاسُ فَوقَ مَنزِلَتِكَ ؛ 9985

خود را در جايى فروتر از منزلت خويش بنشان تا مردم تو را در جايى فراتر از منزلتت بنشانند .

امير المؤمنين علي عليه السلام : نِفاقُ المَرءِ مِن ذُلٍّ يَجِدُهُ فى نَفسِهِ ؛ 9988

دو رويىِ آدمى از ذلّتى است كه در خود مى يابد .

امير المؤمنين علي عليه السلام : هُدِىَ مَن تَجَلبَبَ جِلبابَ الدّينِ ؛ 10012

هدايت يافت آن كه جامه ديندارى بر تن كرد .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 168 از 2490