احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

الإمام عليّ عليه السلام : مَن أسرَفَ في طَلَبِ الدُّنيا ماتَ فَقيرا . حديث

امام على عليه السلام : هر كه در طلب دنيا زياده روى كند ، فقير از دنيا مى رود.

عنه عليه السلام : الزّاهِدونَ فِي الدُّنيا مُلوكُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، ومَن لَم يَزهَد فِي الدُّنيا ورَغِبَ فيها فَهُوَ فَقيرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ . ومَن زَهِدَ فيها مَلَكَها ، ومَن رَغِبَ فيها مَلَكَتهُ . حديث

امام على عليه السلام : بى رغبتان به دنيا، پادشاهان دنيا و آخرت اند. و هر كه به دنيا رغبت نشان دهد و به آن دل ببندد ، در دنيا و آخرت ، فقير است . و هر كه نسبت به دنيا زهد ورزد ، مالك آن مى شود، و هر كه به دنيا دل ببندد ، دنيا مالك او مى شود.

الإمام عليّ عليه السلام : مَن باعَ آخِرَتَهُ بِدُنياهُ خَسِرَهُما . حديث

امام على عليه السلام : هر كه آخرتش را به دنيايش بفروشد ، هر دوى آنها را از كف مى دهد.

عنه عليه السلام : إنَّ مَن باعَ جَنَّةَ المَأوى لِعاجِلَةِ الدُّنيا تَعَسَ جَدُّهُ حديث وخَسِرَت صَفقَتُهُ . حديث

امام على عليه السلام : هر كس بهشت جاويدان را به دنياى گذرا بفروشد ، بدبخت مى شود و در اين معامله زيان مى كند.

عنه عليه السلام : لا تُصلِح دُنياكَ بِمَحقِ حديث دينِكَ ؛ فَتَكونَ مِنَ الأَخسَرينَ أعمالاً . حديث

امام على عليه السلام : دنيايت را با از بين بردن دينت آباد مكن كه در اين صورت ، از زيانكارترين مردمان خواهى بود.

عنه عليه السلام : مَعاشِرَ النّاسِ ! اتَّقُوا اللّه َ ، فَكَم مِن مُؤَمِّلٍ ما لا يَبلُغُهُ ، وبانٍ ما لا يَسكُنُهُ ، وجامِعٍ ما سَوفَ يَترُكُهُ ، ولَعَلَّهُ مِن باطِلٍ جَمَعَهُ ، ومِن حَقٍّ مَنَعَهُ ، أصابَهُ حَراما ، وَاحتَمَلَ بِهِ آثاما ، فَباءَ بِوِزرِهِ ، وقَدِمَ عَلى رَبِّهِ آسِفا لاهِفا ، قَد خَسِرَ الدُّنيا وَالآخِرَةَ ، ذلِكَ هُوَ الخُسرانُ المُبينُ . حديث

امام على عليه السلام : اى گروه هاى مردم! پروامندى از خداوند ، در پيش گيريد؛ زيرا چه بسيار است آرزومندِ چيزى كه به آن نمى رسد، و سازنده بنايى كه در آن ، [مهلتِ [سكونت نمى يابد، و گرد آورنده مالى كه به زودى آن را [براى ديگران] بر جاى مى گذارد ، و شايد آن را از راه نادرست، يا از نپرداختن حقّى ، گرد آورده است . [ در اين صورت ، ] از حرام به آن رسيده و با اين كار ، گناهانى به دوش كشيده است . پس وزر و وبال آن را بر عهده مى گيرد، و با افسوس و اندوه بر پروردگارش وارد مى شود. او دنيا و آخرت را زيان كرده است و اين ، همان زيان آشكار است.

عنه عليه السلام : أخسَرُ النّاسِ مَن رَضِيَ الدُّنيا عِوَضا عَنِ الآخِرَةِ . حديث

امام على عليه السلام : زيانكارترينِ مردم ، كسى است كه دنيا را به جاى آخرت بپذيرد.

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 254 از 2490