احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

الإمام عليّ عليه السلام ـ في ذِكرِ حَديثِ مِعراجِ النَّبِيِّ صلي الله عليه و آله ـ : قالَ اللّه ُ تَعالى : . . . يا أحمَد ، أهَل تَعرِفُ ما لِلزّاهِدينَ عِندي؟
قالَ : لا يا رَبِّ!
قالَ : يُبعَثُ الخَلقُ ويُناقَشونَ الحِسابَ حديث وهُم مِن ذلِكَ آمِنونَ . إنَّ أدنى ما اُعطِي الزّاهِدينَ فِي الآخِرَةِ أن اُعطِيَهُم مَفاتيحَ الجِنانِ كُلَّها حَتّى يَفتَحوا أيَّ بابٍ شاؤوا ، ولا أحجُبَ عَنهُم وَجهي ، ولاَُنَعِّمَنَّهُم بِأَلوانِ التَّلَذُّذِ مِن كَلامي ، ولاَُجلِسَنَّهُم في مَقعَدِ صِدقٍ ، واُذَكِّرَهُم ما صَنَعوا وتَعِبوا في دارِ الدُّنيا ، وأفتَحَ لَهُم أربعَةَ أبوابٍ : بابٌ يَدخُلُ عَلَيهِمُ الهَدايا بُكرَةً وعَشِيّا مِن عِندي ، وبابٌ يَنظُرونَ مِنهُ إلَيَّ كَيفَ شاؤوا بِلا صُعوبَةٍ ، وبابٌ يَطَّلِعونَ مِنهُ إلَى النّارِ فَيَنظُرونَ
إلَى الظّالِمينَ كَيفَ يُعَذَّبونَ ، وبابٌ يُدخَلُ عَلَيهِم مِنهُ الوَصائِفُ وَالحورُ العينُ . حديث

امام على عليه السلام ـ در ياد كرد حديث معراج پيامبر صلي الله عليه و آله ـ : خداوند متعال فرمود : «... اى احمد! آيا مى دانى زاهدان ، چه مقامى در نزد من دارند؟» .
گفت: نه ، اى پروردگارم!
فرمود: «در روزى كه مردم برانگيخته مى شوند و به حسابشان رسيدگى مى شود ، آنان از اين حسابرسى در امان اند. كمترين چيزى كه در آخرت به زاهدان مى دهم ، اين است كه همه كليدهاى بهشت ها را در اختيارشان مى نهم تا هر درى را كه مى خواهند ، باز كنند، و روى خود را از آنان پنهان نمى دارم، و از انواع لذّت سخنم برخوردارشان مى سازم، و آنان را بر جايگاهى راستين «فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِم ؛ در جايگاهى راستى ، نزد فرمان رواى توانا» . " href="#" onclick = "return false;" >حديث مى نشانم ، و كارهايى را كه در دنيا كرده اند و رنج هايى را كه كشيده اند ، به يادشان مى آورم، و چهار در را برايشان مى گشايم: درى كه از آن ، در هر صبح و شام ، ارمغان هاى من برايشان برده مى شود، درى كه از آن به راحتى به من ، هر گونه كه بخواهند ، مى نگرند، درى كه از آن ، آتش را مى بينند و به
ستمكاران [و گنهكاران] مى نگرند كه چگونه عذاب مى شوند، و درى كه از آن ، كنيزكان و حور العين بر آنان وارد مى شوند».

عنه عليه السلام : الزُّهدُ قُربَةٌ . حديث

امام على عليه السلام : زهدورزى ، مايه تقرّب [به خداوند] است.

عنه عليه السلام : أيَسُرُّكَ أن تَلقَى اللّه َ غَدا فِي القِيامَةِ وهُوَ عَلَيكَ راضٍ غَيرُ غَضبانَ؟ كُن فِي الدُّنيا زاهِدا وفِي الآخِرَةِ راغِبا . حديث

امام على عليه السلام : آيا خوش دارى كه فرداى قيامت ، خداوند را در حالى ديدار كنى كه از تو خشنود است و در خشم نيست؟ به دنيا بى رغبت باش و به آخرت ، راغب.

الإمام عليّ عليه السلام : مَن سَلا عَن مَواهِبِ الدُّنيا عَزَّ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه از مواهب دنيا چشم بپوشد ، عزّت مى يابد.

الإمام عليّ عليه السلام : اِعزِف عَن دُنياكَ ، تَسعَد بِمُنقَلَبِكَ وتُصلِح مَثواكَ . حديث

امام على عليه السلام : از دنيايت دل بر كن تا در بازگشتگاهت نيك بخت شوى و خانه ات (آخرت) را آباد كنى.

عنه عليه السلام : أسعَدُ النّاسِ بِالدُّنيَا التّارِكُ لَها ، وأسعَدُهُم بِالآخِرَةِ العامِلُ لَها . حديث

امام على عليه السلام : بهره مندترينِ مردم از دنيا ، كسى است كه آن را ترك گويد، و بهره مندترينِ مردم از آخرت ، كسى است كه براى آن كار كند.

عنه عليه السلام : أعظَمُ النّاسِ سَعادَةً أكثَرُهُم زَهادَةً . حديث

امام على عليه السلام : نيك بخت ترينِ مردم ، زاهدترينِ آنهاست.

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 275 از 2490