احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

عنه عليه السلام : مَن عَرَفَ خِداعَ الدُّنيا لَم يَغتَرَّ مِنها بِمُحالات الأَحلامِ . حديث

امام على عليه السلام : كسى كه فريبكارى دنيا را بشناسد ، فريب رؤياهاى پوچ آن را نمى خورد.

عنه عليه السلام : أحَقُّ النّاسِ بِالزَّهادَةِ مَن عَرَفَ نَقصَ الدُّنيا . حديث

امام على عليه السلام : سزاوارترينِ مردم به زهدورزى ، كسى است كه نقص دنيا را بشناسد.

عنه عليه السلام : يَنبَغي لِمَن عَرَفَ الدُّنيا أن يَزهَدَ فيها ويَعزِفَ عَنها . حديث

امام على عليه السلام : سزاوار است كسى كه دنيا را شناخته است ، نسبت به آن ، زهد بورزد و از آن ، دورى گزيند.

عنه عليه السلام : مَن عَرَفَ الدُّنيا لَم يَحزَن عَلى ما أصابَهُ . حديث

امام على عليه السلام : كسى كه دنيا را بشناسد ، از رنج هايى كه به او مى رسد ، اندوهگين نمى شود.

عنه عليه السلام : العالِمُ هُوَ الهارِبُ مِنَ الدُّنيا لاَ الرّاغِبُ فيها ؛ لاِءَنَّ عِلمَهُ دَلَّ عَلى أنَّهُ سَمٌّ قاتِلٌ فَحَمَلَهُ عَنِ الهَرَبِ مِنَ الهَلَكَةِ ، فَإِذَا التَقَمَ السَّمَّ عَرَفَ النّاسُ أنَّهُ كاذِبٌ فيما يَقولُ . حديث

امام على عليه السلام : دانا كسى است كه از دنيا بگريزد ، نه آن كه به دنيا بگرايد؛ زيرا دانايى [و شناختِ] او رهنمونش مى سازد كه دنيا زهرى كشنده است و همين ، او را به گريختن از مهلكه وا مى دارد. پس، اگر زهر را بخورد ، مردم مى فهمند كه او در آنچه مى گويد ، صادق نيست.

عنه عليه السلام : إنَّ أولياءَ اللّه ِ هُمُ الَّذينَ نَظَروا إلى باطِنِ الدُّنيا إذا نَظَرَ النّاسُ إلى ظاهِرِها ، وَاشتَغَلوا بِآجِلِها إذَا اشتَغَلَ النّاسُ بِعاجِلِها ، فَأَماتوا مِنها ما خَشوا أن يُميتَهُم ، وتَرَكوا مِنها ما عَلِموا أنّهُ سَيَترُكُهُم ، ورَأَوُا استِكثارَ غَيرِهِم مِنهَا استِقلالاً ، ودَرَكَهُم لَها فَوتا ، أعداءُ ما سالَمَ النّاسُ ، وسِلمُ ما عادَى النّاسُ ، بِهِم عُلِمَ الكِتابُ وبِهِ عَلِموا ، وبِهِم قامَ الكِتابُ وبِهِ قاموا ، لا يَرَونَ مَرجُوّا فَوقَ ما يَرجونَ ، ولا مَخوفا فَوقَ ما يَخافونَ . حديث

امام على عليه السلام : اولياى خدا كسانى هستند كه به باطن دنيا نگريستند ، آن گاه كه مردم ظاهر آن را ديدند، و به آينده دنيا پرداختند ، آن گاه كه مردم به اكنونِ آن سرگرم شدند. از اين رو، از دنيا آنچه را كه ترسيدند آنان را بميراند ، ميراندند، و آنچه را كه دانستند به زودى تركشان خواهد كرد ، ترك گفتند، و آنچه را ديگران بسيار [و ارزشمند [شمردند ، اندك [و بى ارزش] شمردند، و دستيابى شان به دنيا را از دست دادن [آخرت [دانستند . با آنچه مردمْ آشتى كردند ، دشمنى ورزيدند، و با آنچه مردمْ دشمنى كردند ، آشتى نمودند . قرآن ، به واسطه آنان دانسته شده است و آنان ، به قرآنْ دانايند . قرآن به وسيله آنان برپاست و آنان به قرآن برپايند. بالاتر از آنچه بدان اميد دارند ، چيزى را شايسته اميدوارى نمى بينند، و بالاتر از آنچه از آن مى ترسند ، چيزى را سزاوار ترس نمى دانند.

الإمام عليّ عليه السلام : كَيفَ يَزهَدُ فِي الدُّنيا مَن لا يَعرِفُ قَدرَ الآخِرَةِ ! حديث

امام على عليه السلام : كسى كه قدر آخرت را نمى شناسد ، چگونه در دنيا زهد بورزد؟!

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 279 از 2490