احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

عنه عليه السلام : الصَّديقُ الصَّدوقُ مَن نَصَحَكَ في عَيبِكَ ، وحَفِظَكَ في غَيبِكَ ، وآثَرَك
عَلى نَفسِهِ . حديث

امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، كسى است كه نيكخواهانه عيبت را به تو بگويد ، در نبودنت حافظ [آبرو و راز] تو باشد و تو را بر خود ، مقدّم بدارد .

عنه عليه السلام : لا يَحولُ الصَّديقُ الصَّدوقُ عَنِ المَوَدَّةِ وإن جُفِيَ . حديث

امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، از دوستى اش بازنمى گردد ، اگر چه به او جفا شود .

عنه عليه السلام : مَن بَصَّرَكَ عَيبَكَ وحَفِظَكَ في غَيبِكَ فَهُوَ الصَّديقُ ، فَاحفَظهُ . حديث

امام على عليه السلام : هركه تو را به عيبت بينا گردانَد و در نبودنت حافظ [آبرو و راز ]تو باشد ، او همان دوست [حقيقى ]است ، پس او را نگه دار .

عنه عليه السلام : الصَّديقُ مَن كانَ ناهِيا عَنِ الظُّلمِ وَالعُدوانِ، مُعينا عَلَى البِرِّ وَالإِحسانِ . حديث

امام على عليه السلام : دوست ، كسى است كه از ستم و تجاوزگرى بازدارد و بر انجام دادن خوبى و نيكويى يارى كند .

عنه عليه السلام : أخوكَ الصَّديقُ مَن وَقاكَ بِنَفسِهِ ، وآثَرَكَ عَلى مالِهِ ووَلَدِهِ وعِرسِهِ . حديث

امام على عليه السلام : برادرِ راستينت ، كسى است كه با جان خود ، تو را حفظ كند و تو را بر مال ، فرزند و همسر خود ، مقدّم دارد .

عنه عليه السلام : صَديقُكَ مَن نَهاكَ ، وعَدُوُّكَ مَن أغراكَ . حديث

امام على عليه السلام : دوستت ، كسى است كه تو را [از بدى ها ]بازدارد و دشمنت ، آن كسى است كه تو را [به سوى بدى ها ]برانگيزد .

عنه عليه السلام : مَنِ اهتَمَّ بِكَ فَهُوَ صَديقُكَ . حديث

امام على عليه السلام : هركه به [نيازهاى] تو توجّه كند ، دوست توست .

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 358 از 2490