احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

عنه عليه السلام : إذا أحَبَّ اللّه ُ سُبحانَهُ عَبدا بَغَّضَ إلَيهِ المالَ ، وقَصَّرَ مِنهُ الآمالَ . حديث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند سبحان ، بنده اى را دوست بدارد ، دارايى را مورد نفرتش قرار مى دهد و آرزوهايش را كوتاه مى گرداند .

عنه عليه السلام : مِمّا يَدُلُّكَ عَلى دَناءَةِ الدُّنيا أنَّ اللّه َ جَلَّ ثَناؤُهُ زَواها عَن أولِيائِهِ وأحِبّائِهِ ؛ نَظَرا وَاختِيارا ، وبَسَطَها لِأَعدائِهِ ؛ فِتنَةً وَاختِبارا . حديث

امام على عليه السلام : از جمله چيزهايى كه پستى دنيا را به تو نشان مى دهد ، آن است كه خداوند عز و جل بساط آن را از روى عنايت و خيرخواهى ، از سرِ اوليا و دوستانش بركشيده و از روى ابتلا و آزمون ، آن را براى دشمنانش گسترده است .

الإمام عليّ عليه السلام : إذا أحَبَّ اللّه ُ عَبدا ألهَمَهُ الصِّدقَ . حديث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند، بنده اى را دوست بدارد ، راستى را به او الهام مى كند.

عنه عليه السلام : إذا أحَبَّ اللّه ُ عَبدا زَيَّنَهُ بِالسَّكينَةِ وَالحِلمِ . حديث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند ، بنده اى را دوست بدارد ، او را با آرامش و بردبارى مى آرايد .

عنه عليه السلام : إذا أحَبَّ اللّه ُ عَبدا حَبَّبَ إلَيهِ الأَمانَةَ . حديث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند، بنده اى را دوست بدارد، امانتدارى را محبوبش مى گرداند.

عنه عليه السلام : إذا أحَبَّ اللّه ُ عَبدا ألهَمَهُ رُشدَهُ ، ووَفَّقَهُ لِطاعَتِهِ . حديث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند ، بنده اى را دوست بدارد ، راه صواب و هدايتش را به او مى نمايد و او را توفيق فرمانبرى از خود مى دهد .

عنه عليه السلام : إذا أحَبَّ اللّه ُ عَبدا وَعَظَهُ بِالعِبَرِ . حديث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند، بنده اى را دوست بدارد ، او را با عبرت ها پند مى دهد.

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 390 از 2490