احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

عنه عليه السلام : خَيرُ الكلامِ ما لا يُمِلُّ ولا يَقِلُّ . حديث

امام على عليه السلام : بهترين سخن، آن است كه نه ملال آورد و نه اندك باشد [اطناب مملّ و ايجاز مخلّ در آن نباشد].

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أحسَنُ الكلامِ ما لا تَمُجُّهُ الآذانُ ولا يُتعِبُ فَهمُهُ الأفهامَ . حديث

امام على عليه السلام : بهترين سخن، آن است كه گوشها از شنيدن آن رنجه و بيزار نشود و فهميدن آن، انديشه ها را به رنج نيندازد.

عنه عليه السلام : أحسَنُ الكلامِ مازانَهُ حُسنُ النِّظامِ ، وفَهِمَهُ الخاصُّ والعامُّ . حديث

امام على عليه السلام : بهترين سخن، آن است كه به زيبايى نظم (حسن تأليف و تركيب) آراسته باشد و خاصّ و عام آن را بفهمند.

عنه عليه السلام : الحَصَرُ خَيرٌ مِن الهَذَرِ . حديث

امام على عليه السلام : ناتوانى در سخن گفتن، بهتر از ياوه گويى است.

عنه عليه السلام : صَمتٌ يُعقِبُكَ السَّلامَةَ خَيرٌ مِن نُطقٍ يُعقِبُكَ المَلامَةَ . حديث

امام على عليه السلام : خاموشى اى كه براى تو سلامت در پى آورد، بهتر از گفتارى است كه برايت ملامت به بار نشاند.

عنه عليه السلام : صَمتٌ يَكسُوكَ الكرامَةَ خَيرٌ مِن قَولٍ يُكسِبُكَ النَّدامَةَ . حديث

امام على عليه السلام : خاموشى اى كه جامه كرامت بر تو پوشاند، بهتر از سخنى است كه برايت ندامت آورد.

عنه عليه السلام : الخَرَسُ خَيرٌ مِن الكَذِبِ . حديث

امام على عليه السلام : گنگ و لال بودن، بهتر از دروغ گفتن است.

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 453 از 2490