احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

عنه عليه السلام : لا عِبادَةَ كَأداءِ الفَرائضِ . حديث

امام على عليه السلام : عبادتى چون انجام فرايض نيست.

عنه عليه السلام : إنّك إنِ اشتَغَلتَ بفَضائلِ النَّوافِلِ عَن أداءِالفَرائضِ ، فلَن يقومَ فَضلٌ تَكسِبُهُ بِفَرضٍ تُضَيِّعُهُ . حديث

امام على عليه السلام : اگر با پرداختن به فضيلت مستحبات از به جا آوردن فرايض باز مانى، هرگز آن فضيلتى كه به دست مى آورى با [گناه] آن فريضه اى كه ضايعش مى كنى برابرى نمى كند.

عنه عليه السلام : خادِعْ نفسَكَ في العِبادَةِ ، وارفُقْ بهاولا تَقهَرْها ، وخُذْ عَفوَها ونَشاطَها ، إلّا ما كانَ مَكتوبا علَيكَ مِن الفَريضَةِ ؛ فإنّهُ لا بُدَّ مِن قَضائها وتَعاهُدِها عِندَ مَحَلِّها . حديث

امام على عليه السلام : نفْسِ خود را با لطايف الحيل به عبادت وادار و با آن مدارا كن و به آن زور مگو و به هنگام آرامش و نشاطش به عبادت پرداز، مگر در آن چيزهايى كه بر تو فرض شده است كه در اين موارد بايد آنها را به جاى آورى و به موقع ادا كنى.

عنه عليه السلام : اِجعَلُوا ما افتَرَضَ اللّه ُ علَيكُم مِن طَلَبِكُم ، وَاسألوهُ مِن أداءِ حَقِّهِ ما سَألَكُم . حديث

امام على عليه السلام : آنچه را خداوند بر شما فرض كرده است، وجهه همّت خويش قرار دهيد و براى اداى حقّ او كه از شما خواسته است از او توفيق و كمك طلبيد.

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الفَرائضَ الفَرائضَ ! أدُّوها إلَى اللّه ِ تُؤَدِّكُم إلَى الجَنَّةِ . حديث

امام على عليه السلام : [بر شما باد] فرايض! فرايض! آنها را براى خدا ادا كنيد تا شما را به بهشت رسانند.

عنه عليه السلام : الاُمورُ مَرهونَةٌ بأوقاتِها . حديث

امام على عليه السلام : كارها، گروگان زمانهاى خودهستند .

عنه عليه السلام : مِن الخُرقِ المُعاجَلَةُ قبلَ الإمكانِ ،والأناةُ بعدَ الفُرصَةِ . حديث

امام على عليه السلام : شتافتن [در كارى] پيش از آن كه فرصت دست دهد و درنگ و كندى پس از دست دادن فرصت، نشانه نادانى است.

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 486 از 2490