احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

20 امام على عليه السلام : مَنْ لَبِسَ الْخَيْرَ تَعَرّى مِنَ الشَّرِّ؛

هر كس جامه «خوبى» به تن كند از «بدى» برهنه مى گردد. حديث

21 امام على عليه السلام : اَلْخَيْرُ اَسْهَلُ مِنْ فِعْلِ الشَّرِّ؛

كار خوب آسان تر از كار بد است. حديث

23 امام على عليه السلام : اِنَّ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ لا يُعْرَفانِ اِلاّ بِالنّاسِ، فَاِذا اَرَدْتَ اَنْ تَعْرِفَ الْخَيْرَفَاعْمَلِ الْخَيْرَ تَعْرِفْ اَهْلَهُ وَ اِذا اَرَدْتَ اَنْ تَعْرِفَ الشَّرَّ فَاعْمَلِ الشَّرَّ تَعْرِفْ اَهْلَهُ؛

خوبى و بدى جز با مردم شناخته نمى شوند. پس اگر مى خواهى خوبى را بشناسى، خوبىكن تا اهل آن را بشناسى و اگر مى خواهى بدى را بشناسى، بدى كن، تا اهلش را بشناسى. حديث

24 امام على عليه السلام : فاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ وَ فاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ؛

خوبى كننده بهتر از خودِ خوبى و بدى كننده بدتر از خودِ بدى است. حديث

25 امام على عليه السلام : اِنَّ اللّه َ تعالى اَنْزَلَ كِتابا هاديا بَـيَّـنَ فيهِ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ، فَخُذوا نَهْجَالْخَيْرِ تَهْتَدوا وَ اَصْدِفوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدوا؛

خداى تعالى كتابى راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس راه خوبىرا پيش گيريد تا هدايت شويد و از راه بدى دورى جوييد تا به مقصد برسيد. حديث

26 امام على عليه السلام : قارِنْ اَهْلَ الْخَيْرِ تَـكُنْ مِنْهُمْ وَ بايِنْ اَهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ؛

با خوبان معاشرت كن تا از آنان باشى و از بدان دورى كن تا از آنان نباشى. حديث

28 امام على عليه السلام : اَلْعَجْزُ مَعَ لُزومِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ القُدْرَةِ مَعَ رُكوبِ الشَّرِّ؛

ناتوانىِ همراه با خير بهتر از توانمندىِ در خدمت شر است. حديث

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 54 از 2490