احادیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام

عنه عليه السلام : مَن عَرَفَ اللّه َ تَوَحَّدَ ، مَن عَرَفَ نَفسَهُ تَجَرَّدَ ، مَن عَرَفَ الدّنيا تَزَهَّدَ ، مَن عَرَفَ النّاسَ تَفَرَّدَ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه خدا را شناسد، تنها شود. هر كه خود را شناسد، [از علايق و دلبستگيهاى دنيوى ]رها شود. هر كه دنيا را شناسد، از آن دل بر كند. هركه مردم را شناسد، تنهايى گزيند.

عنه عليه السلام : مَن عَرَفَ نَفسَهُ جاهَدَها ، مَن جَهِلَ نَفسَهُ أهمَلَها . حديث

امام على عليه السلام : هركه نفس خود را شناخت، به جهاد با آن برخاست و هر كه آن را نشناخت، به حال خود رهايش ساخت.

عنه عليه السلام : كَيفَ يَعرِفُ غَيرَهُ مَن يَجهَلُ نَفسَهُ ؟ ! حديث

امام على عليه السلام : كسى كه خود را نمى شناسد، چگونه ديگرى را بشناسد؟

الإمامُ عليٌ عليه السلام : مَعرِفَةُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ . حديث

امام على عليه السلام : خـودشناسى، سـودمندترين شناختهاست.

عنه عليه السلام : نالَ الفَوزَ الأكبَرَ مَن ظَفِرَ بِمَعرِفَهِ النَّفسِ . حديث

امام على عليه السلام : كسى كه موفق به خودشناسى شود، به بزرگترين پيروزى دست يافته است.

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : العِلمُ أوَّلُ دَليلٍ، والمَعرِفَةُ آخِرُ نِهايَةٍ . حديث

امام على عليه السلام : علم ، نخستين راهنماست و شناخت [حق تعالى] نقطه پايان است.

عنه عليه السلام : المَعرِفَةُ نورُ القَلبِ . حديث

امام على عليه السلام : شناخت، روشنايى دل است.

تـــعـــداد احـــادیـــث 17430
صـــفـــحـــه 540 از 2490