عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله (11014 حدیث)

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، اِحفَظْ ما اُوصِيكَ بهِ تَكُن سَعيدا في الدُّنيا و الآخِرَةِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! سفارش هايى كه به تو مى كنم به گوش گير تا در دنيا و آخرت سعادتمند باشى.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021734

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، نِعمَتانِ مَغبونٌ فيهِما كَثيرٌ مِن النّاسِ : الصِّحَّةُ و الفَراغُ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! دو نعمت است كه بسيارى از مردم در آنها مغبون مى شوند: تندرستى و فراغت.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021735

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، اِغتَنِمْ خَمسا قَبلَ خَمسٍ : شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، و صِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ ، و غِناكَ قَبلَ فَقرِكَ، و فَراغَكَ قَبلَ شُغلِكَ، و حَياتَكَ قَبلَ مَوتِكَ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار: جوانيت را پيش از پيريت و تندرستيت را پيش از بيماريت و توانگريت را پيش از تهى دستيت و آسودگيت را پيش از گرفتاريت و زندگيت را پيش از مردنت.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021736

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، إيّاكَ و التَّسويفَ بأمَلِكَ، فإنَّكَ بِيَومِكَ و لَستَ بما بَعدَهُ، فإن يَكُن غَدٌ لَكَ فكُن في الغَدِ كما كُنتَ في اليَومِ ، و إن لَم يَكُن غَدا لَم تَندَمْ على ما فَرَّطتَ في اليَومِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! زنهار كه به سبب آرزويت كار امروز را به فردا فكنى؛ زيرا تو با امروز خود به سر مى برى نه با فردايت، اگر فردايى برايت بود در آن فردا نيز چنان باش كه در امروز بوده اى و اگر فردايى در كار نبود پشيمان نشوى كه در كار امروزت كوتاهى كرده اى.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021737

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، كَم مِن مُستَقبِلٍ يَوما لا يَستَكمِلُهُ ، و مُنتَظِرٍ غَدا لا يَبلُغُهُ ! .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! چه بسيار كسانى كه روزى را آغاز مى كنند و آن را به پايان نمى برند و منتظر فردايى هستند و به آن نمى رسند.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021738

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، لَو نَظَرتَ إلَى الأجَلِ و مَسيرِهِ لَأبغَضتَ الأملَ و غُرورَهُ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! اگر به اجل و حركت و مسير آن بنگرى، بى گمان آرزو و فريب آن را دشمن خواهى داشت.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021739

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، كُن كأنّكَ في الدُّنيا غَريبٌ ، أو كعابِرِ سَبيلٍ، و عُدَّ نَفسَكَ مِن أصحابِ القُبورِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! چنان باش كه گويى در دنيا غريبى، يا رهگذرى، و خود را از خفتگان در گورها به شمار آر.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021740

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، إذا أصبَحتَ فلا تُحَدِّثْ نَفسَكَ بِالمَساءِ ، و إذا أمسَيتَ فلا تُحَدِّثْ نَفسَكَ بِالصَّباحِ ، و خُذ مِن صِحَّتِكَ قَبلَ سَقَمِكَ ، و مِن حَياتِكَ قَبلَ مَوتِكَ فإنَّكَ لا تَدري ما اسمُكَ غَدا .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! چون صبح خود را آغاز كردى، به خويشتن وعده شب مده و هرگاه شبَت را آغازيدى، وعده صبح به خود مده و از دوران تندرستيت پيش از آنكه بيمار شوى بهره برگير و از زندگيت پيش از آنكه بميرى؛ زيرا كه تو نمى دانى فردا چه نامى خواهى داشت [مُرده يا زنده].

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021741

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : يا أبا ذرٍّ ، إيّاكَ أن تُدرِكَكَ الصَّرعَةُ عِندَ العَثرَةِ ، فلا تُقالَ العَثرَةُ و لا تُمَكَّنَ مِنَ الرَّجعَةِ ، و لا يَحمَدَكَ مَن خَلَّفتَ بما تَرَكتَ ، و لا يَعذُرَكَ مَن تَقدِمُ علَيهِ بما اشتَغَلتَ بهِ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! بپرهيز از آنكه هنگام لغزيدن به سر در آيى؛ زيرا كه لغزش بخشوده نمى شود و امكان بازگشت براى تو نيست و بازماندگان تو براى آنچه باقى گذاشته اى تو را نمى ستايند و كسى كه پيش او مى روى [خداوند ]به بهانه گرفتارى هايت تو را معذور نمى دارد.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021742

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : الوَصِيَّةُ حَقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وصيّت كردن وظيفه هر مسلمانى است.

مسیر این حدیث در کتابخانه: میزان الحکمه ج13 > حدیث شماره : 30021782

پرینت احادیث

کلید واژه : احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر صلی الله علیه و آله


تعداد : 11014 حدیث
صفحه 585 از 1102
| 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 |
 

امام صادق عليه ‏السلام :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛
زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453