عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

بانک حدیث روز

صفحه اختصاصي حديث و آيات برترین عقل :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام رضا علیه السلام :
برترين خرد، خود شناسى انسان است.
 
صفحه اختصاصي حديث و آيات سکوت :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام حسن علیه السلام :
در بسيارى جاها، خاموشى، ياورى نيكو است؛ هرچند سخنور باشى.
 
صفحه اختصاصي حديث و آيات گشاده رویی :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام :
گشاده رويى، سبب دوستى و محبّت است.
 
صفحه اختصاصي حديث و آيات وظیفه صاحبان نعمت :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام رضا علیه السلام :
بر صاحب نعمت واجب است كه به نانخورَش گشايش رساند.
 
صفحه اختصاصي حديث و آيات اگر توفیق می خواهیم ... :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام :
هر كه خدا را مرشد و خيرخواه خود بگيرد، به توفيق دست يابد.
صفحه اختصاصي حديث و آيات آسایش :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام صادق علیه السلام :
خوش‏ترين آسايش، نوميدى از مردم است.
صفحه اختصاصي حديث و آيات احترام به دیگران :
* بسم الله الرحمن الرحیم *
راوی :
هرگز نديدم كه امام رضا عليه ‏السلام با سخن خود كسى را برنجاند و سخن كسى را قطع كند، تا اينكه سخن خود را تمام بكند، و هرگز حاجت كسى را كه توان اداى آنرا داشت ردّ نمى‏ كرد.
ولادت با سعادت امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام مبارک باد
* *
صفحه اختصاصي حديث و آيات قدر کفایت از دنیا :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام :
اندكِ دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد.
صفحه اختصاصي حديث و آيات اندوه پسندیده :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام سجاد علیه السلام :
خداوند دلهاى حزين را دوست دارد.
صفحه اختصاصي حديث و آيات سوء تدبیر :
بسم الله الرحمن الرحیم
امام علی علیه السلام :
سوء تدبير، كليد فقر است .


تعداد حدیث روز : 646

صفحه 2 از 65
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |