عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما


مرنجانیم خود را !

بسم الله الرحمن الرحیم
امام صادق علیه السلام :
هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد.