حديث و آيات

مسند ابن حنبل عن ابن عبّاس : قُبِضَ النَّبِي صلي الله عليه و آله ودِرعُهُ مَرهونَةٌ عِندَ رَجُلٍ مِن يَهودَ عَلى ثَلاثينَ صاعا مِن شَعيرٍ ، أخَذَها رِزقا لِعِيالِهِ . حديث

مسند ابن حنبل ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : پيامبر خدا ، در حالى از دنيا رفت كه زره ايشان به ازاى سى صاعِ حديث جو ، نزد مردى يهودى گرو بود . پيامبر صلي الله عليه و آله جوها را براى خوراك خانواده اش از آن مرد يهودى قرض كرده بود.