حديث و آيات

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ تَعالى يَقولُ : يَابنَ آدَمَ ، تَفَرَّغ لِعِبادَتي أَملاَء صَدرَكَ غِنىً وأسُدَّ فَقرَكَ ، وإلاّ تَفعَلَ مَلاَءتُ يَدَيكَ شُغلاً ولَم أسُدَّ فَقرَكَ. حديث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداى والامرتبه مى فرمايد : «اى فرزند آدم! خود را وقف عبادت من كن تا سينه ات را از بى نيازى پر كنم و فقرت را بزدايم . در غير اين صورت ، دستانت را پر از كار [و مشغله [مى گردانم و فقرت را برطرف نمى سازم» .