حديث و آيات

عنه صلي الله عليه و آله : منَ خافَ أدلَجَ حديث ، ومَن أدلَجَ بَلَغَ المَنزِلَ ، ألا إنَّ سِلعَةَ اللّه ِ غالِيَةٌ ، ألا إنَّ سِلعَةَ اللّه ِ الجَنَّةُ . حديث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : آن كه ترسيد ، سرِشب راه پيمود و آن كه سرِشب راه پيمود ، به منزل رسيد . بدانيد كه كالاى خدا گران است ؛ بدانيد كه كالاى خدا بهشت است.