حديث و آيات

عنه عليه السلام : مَن كانَ ذا حِفاظٍ ووَفاءٍ لَم يَعدَم حُسنَ الإِخاءِ . حديث

امام على عليه السلام : هركه باوفا و مرزْ نگهدار باشد ، برادرىِ نيكو را از دست نمى دهد .