حديث و آيات

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : لا تُحَقِّرَنَّ مِنَ المَعروفِ شَيئا و لَو أن تَلقى أخاكَ بِوَجهٍ طَلِقٍ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ يك از كارهاى نيك را حقير مشمار ؛ گرچه [آن كار نيك ، در اين حد باشد كه ]برادرت را با روى گشاده ديدار كنى .