حديث و آيات

عنه صلي الله عليه و آله : كُلُّ مَعروفٍ صَدَقَةٌ ، و مِنَ المَعروفِ أن تَلقى أخاكَ بِوَجهٍ طَلِقٍ ، و أن تُفرِغَ مِن دَلوِكَ في إنائِهِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هر كار نيكى ، صدقه است . از جمله كارهاى نيك ، آن است كه برادرت را با روى گشاده ديدار كنى و از آب دَلوِ خود در ظرف او بريزى .