حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : إذا أرادَ اللّه ُ بعَبـدٍ خَيـرا عاتَبَـهُ فيمَنامِهِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه خداوند عز و جل خوبى بنده اى را بخواهد او را در خواب سرزنش مى كند .