حديث و آيات

عنه عليه السلام : اسْتَخِرْ ولا تَتَخَيّرْ ، فكَم مَن تَخَيّرَ أمْراكانَ هَلاكُهُ فيهِ . حديث

امام على عليه السلام : از خدا طلب خير كن و بدون آن، كارى را انتخاب نكن ؛ زيرا بسا كسى كه [بدون طلب خير از خدا ]كارى را انتخاب كرده و آن موجب نابودى او شده است .