حديث و آيات

الإمامُ عليٌّ عليه السلام : ربّما كانَ الدَّواءُ داءً والدّاءُ دواءً . حديث

امام على عليه السلام : چه بسا كه دارويى خود درد و بيمارى باشد و دردى كه دارو و درمان باشد .