حديث و آيات

عنه عليه السلام ـ في الدُّعاءِ ـ : يا مَنِ اسمُهُ دواءٌ وذِكرُهُ شِفاءٌ . حديث

امام على عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : اى آن كه نامش درمان كننده است و يادش شفا دهنده .