حديث و آيات

عنه عليه السلام : رَضِيَ بِالذُّلِّ مَن كَشَفَ عن ضُرِّهِ . حديث

امام على عليه السلام : كسى كه از گرفتارى خود پرده بردارد ، به خوارى تن داده است .