حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : إنّ إبليسَ رَضِيَ مِنكُم بالمُحَقَّراتِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا ابليس به گناهان خرد انگاشته شما خشنود است .