حديث و آيات

عنه عليه السلام : مَن كانَ رفيقا في أمرِهِ نالَ ما يُريدُ مِنَ الناسِ . حديث

امام صادق عليه السلام : هر كه در كارهاى خود ملايمت داشته باشد ، به آنچه از مردم مى خواهد دست يابد .