حديث و آيات

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن أدرَكَ شَهرَ رَمَضانَ فلَم يُغفَرْلَهُ فَأبعَدَهُ اللّه ُ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه ماه رمضان را دريابد و آمرزيده نشود ، خداوند او را [از رحمت خود ]دور گرداند .