حديث و آيات

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : ألا كُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُم مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ ، فالأمِيرُ الذي على الناسِ راعٍ وهُو مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ ، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بَيتِهِ وهُو مَسؤولٌ عَنهُم ، والمَرأةُ راعِيَةٌ على بَيتِ بَعلِها ووُلْدِهِ وهِي مَسؤولَةٌ عَنهُم . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدانيد كه همه شما سرپرست هستيد و همه شما درباره زيردستانتان بازخواست مى شويد . آن اميرى كه بر مردم فرمان مى راند سرپرست است و نسبت به رعيّتش بازخواست مى شود ، مرد ، سرپرست خانواده خويش است و درباره آنها بايد پاسخگو باشد و زن ، سرپرست خانه و فرزندان شوهر خود است و درباره آنها بايد پاسخ دهد .