حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اُوصـيـكـُمْ بـِتـَقـْوَى اللّهِ فـَاِنَّهـا خـَيـْرُ مـا تـَواصـَى الْعـِبـادُ بـِهِ وَ خـَيـْرُ عـَواقـِبِ الاُْمـُورِ عِنْدَ اللّهِ.حديث

بندگان خدا! شما را به پرهيزگارى وصيّت مى كنم ، كه پرهيزگارى بهترين چيزى است كه بـنـدگـان خـدا هـمـديگر را بدان سفارش مى كنند و در نزد خدا بهترين وسيله است براى فرجام كارها.