حديث و آيات

امام علي عليه السلام :فَمَنْ اَشْعَرَ التَّقْوى قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلَهُ وَ فازَ عَمَلُهُ.حديث

آن كـه ترس از خدا را شعار قلبى خود قرار دهد در كار خير از اقران خود پيش تازد و كردارش پيروز و پسنديده است .