حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اءُنْظُرْ فى اءُمُورِ عُمّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِباراً وَ لا تَوَلِّهِمْ مُحاباةً وَ اءَثَرَةً.حديث

در كـار عـامـلان خـود بـيـنـديـش ، و پـس از آزمودن در كارها، آنها را به كارى مخصوص بگمار و هرگز بدون مشورت با ديگران و تنها با ميل خود چنين مكن .