حديث و آيات

امام علي عليه السلام :مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.حديث

آن كه به تو هشدار مى دهد بسان كسى است كه مژده ات مى دهد.