حديث و آيات

امام علي عليه السلام :ما حارَ مَنِ اسْتَخارَ.حديث

هر كه از خدا خير خواهد سرگردان نماند.