حديث و آيات

امام علي عليه السلام :وَ مـَا نِلْتَ مِنْ دُنْياكَ فَلاَ تُكْثِرْ بِهِ فَرَحاً، وَ مَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلاَ تَاءْسَ عَلَيْهِ جَزَعاً وَلْيَكُنْ هَمُّكَ فِيَما بَعْدَ الْمَوْتِ.حديث

بـه آنـچـه از دنـيـا مـى رسى آنقدر خوشحال مباش ! و آنچه را كه از دنيا از دست مى دهى بر آن تاءسف مخور و جزع مكن ! هّمتت در آن باشد كه پس از مرگ به آن خواهى رسيد.