حديث و آيات

امام علي عليه السلام :خَيْرُ اِخْوانِكَ مَنْ دَلَّكَ عَلى هُدىً...حديث

بهترين برادرانت كسى است كه تو را به راه راست راهنمايى كند.